čtvrtek, prosince 09, 2004

Chemicke slozeni cannabis

Cannabis je unikátní rostlina, výjimecná v mnoha smerech. Jedním z nich je, že tento rod je jediným známým ve svete rostlin, jenž pusobí na psychiku zpusobem, který privádí poživatele do stavu opojení, zvaného v anglictine "high" (výrazu zatím zrejme nepreloženého a asi nepreložitelného, když nevezmeme v úvahu ruzné lokální slangové výrazy jako moravská "špica"). Ten je prícinou obliby Cannabis, a tedy obvykle i cílem, proc osoba, dosud s minimálními zemedelskými ambicemi, vynakládá úsilí, na jehož konci jsou žne a kýžené zpracování úrody. Na rozdíl od psychoaktivních látek, které produkují jiné rostliny, cannabionidy nepatrí do skupiny alkaloidu, - i v tomto smeru je Cannabis výjimecná. O prvním chemickém výzkumu marihuany se dá hovorit již v polovine minulého století, ale teprve v šedesátých letech našeho veku bylo snažení završeno rozhodujícími výsledky: Byl izolován delta-9-tetrahydrocannabinol. , hlavní biologicky aktivní látka konopí, a bylo navrženo schéma biosyntézy cannabionidu. U cannabionidu byly od té doby již izolovány desítky, vetšinou jsou ovšem zastoupeny v nepatrném množství a obvykle také nemají dostatecné úcinky. Nekteré jsou oznacovány za homology ci analogy tetrahydrocanabionolu, tzn. Že jsou podobné co do struktury, ale vlastnosti mají ruzné, nebo naopak pres strukturální odlišnosti se projevují obdobné úcinky. Množství a zastoupení cannabionidu má zásadní význam na to, jaké vlastnosti bude mít rostlina z hlediska psychoaktivních úcinku, tedy jakou bude mít "potenci". Tímto pojmem je postihována pro pestitele marihuany nejduležitejší vlastnost rostliny, její psychotropní "síla". Žádoucí je samozrejme rostlina o vysoké potenci. V následujícím prehledu bude uvedeno nekolik hlavních látek této skupiny, které se vyskytují v pryskyricné, živicné látce, produkované rostlinou.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home