středa, října 27, 2004

RÁJ HAŠIŠE

Autor: Michal Novotný
http://www.ikoktejl.cz
Užívání konopí bylo v minulosti běžným jevem na Středním východě, zvláště po nástupu islámu, který zakazuje pití alkoholu. V Egyptě, pověstném ráji kuřáků, užívali konopí - smst - před více jak třemi tisíci lety. Někteří badatelé se domnívají, že se zde kouřil hašiš za účelem věštění a vizionářství. Egypťané prý také věřili, že jim kouření zvyšuje inteligenci. U příslušníků tajného a elitního muslimského mystického řádu súfíjů se stal hašiš součástí náboženství samého. Súfíjové věří, že duchovní osvícení nelze dosáhnout prostřednictvím rozumového vnímání, ale pouze za změněného stavu vědomí, například pomocí hašiše. Tito "středověcí hippies" uctívali spirituální kvality konopí a učili, že konopí - hašiš projasňuje ducha a překonává stinné stránky lidské duše. I přes snahu skrýt kvality rostliny před prostým lidem a pozdější tabuizaci a zákazy z řad muslimských duchovních se užívání konopí pro spirituální účely a potěšení stalo pro islámský svět běžným jevem.
"Fajfka kifu před snídaní dá muži sílu sta velbloudů na dvoře," praví arabské přísloví. Další však varuje: "Kif je jako oheň - trochu hřeje a trochu pálí." Na severu Afriky lidé kouří konopí - kif, který nosí ve váčku (mottoni) s více kapsičkami. V každé ze třech až čtyřech přihrádek má být jiný druh kifu, který pak majitel nabízí hostům podle toho, do jaké míry je má v úctě a lásce. Kif se kouří ve speciální dýmce (chquofa). Dodnes mají mnozí lidé ve svých domech místnost - kuřárnu hašiše, kde se má mladá generace seznamovat s tradičními příběhy, tanci a písněmi. Kouření kifu, narozdíl od požívání alkoholu, zde totiž není v rozporu s islámem, je tradičně chápáno jako součást víry a všeobecně tolerováno.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home